Drepturile Omului

Departamentul „Drepturile omului și protecție” monitorizează respectarea drepturilor refugiaților, facilitează prestarea serviciilor de bază pentru grupurile vulnerabile și promovează bunele practici și politicile bazate pe drepturile omului în gestionarea crizei refugiaților.

Suntem parte a consiliului consultativ pe lângă Avocatul Poporului pentru prevenirea încălcării drepturilor refugiaților și participăm în activitățile acestuia.

Ne propunem să elaborăm campanii de informare privind drepturile refugiaților care să faciliteze integrarea acestora în societatea moldovenească.

Pe dimensiunea politicilor interne, suntem responsabili de elaborarea, actualizarea și punerea în aplicare a Codului Etic al mișcării și instruirea relevantă. Totodată, suntem în proces de elaborare a unui mecanism de raportare a plângerilor și de formare a unei Comisii de Etică.

Codul de Etică.

Dacă crezi că ți s-au încălcat drepturile sesizează Comisia de Etică a inițiativei Moldova pentru Pace. O poți face și anonim.