Vămi

Alături de alte organizații locale și internaționale aflate în punctul vamal din localitatea Palanca, reprezentanții Departamentului „Vămi” participă directă în efortul de gestionare a fluxului de refugiați la PTF Palanca.

Departamentul oferă suport informațional continuu pentru acordarea asistenței calificate refugiaților și identificarea celor mai calificate soluții pentru situațiile complexe (discriminarea refugiaților, cazarea refugiaților, transportul, asistență specializată legală, medicală, psihologică etc.). De asemenea, departamentul monitorizează și analizează situațiile de risc, de discriminare și abuz și le raportează către organele competente: Oficiul Avocatului Poporului, Centrul Unic de Gestionare a Crizei, Centrul de Combatere a Traficului de Persoane etc.

Departamentul este format din 4 angajați care se organizează pe ture pentru a asigura prezența constantă la PTF Palanca dar și pentru a efectua vizite de monitorizare la celelalte puncte de trecere a frontierei MD-UA.

Date de contact: 068242142