Raportul Ombudsmanului: Moldova încă nu are strategie pro-activă pe termen mediu și lung privind gestionarea crizei refugiaților

iunie 7, 2022

Săptămîna trecută, Oficiul Avocatului Poporului a publicat primul său raport privind respectarea drepturilor refugiatelor și refugiaților din Ucraina în Republica Moldova. Acesta este un prim document care evaluează performanța autorităților moldovenești în gestionarea crizei refugiaților, axîndu-se pe perspectiva drepturilor omului.

Raportul constată, printre altele, că Republica Moldova nu a instituit un mecanism de protecție temporară (pe o perioadă rezonabilă) a persoanelor refugiate, care le-ar granta un set minim de drepturi și recomandă ca acest lucru să fie făcut cît mai curînd.

Documentul mai atenționează asupra lipsei unei strategii pro-active pe termen mediu și lung privind gestionarea crizei refugiaților. Au fost punctate un șir de probleme specifice ce țin de traversarea frontierei de stat, infrastructura punctelor de trecere a frontierei, respectarea standardelor minime de cazare a refugiaților, asistența medicală, încadrarea în cîmpul muncii, situația copiilor refugiați și integrarea acestora în societatea moldovenească.

Moldova pentru Pace este parte a Consiliului Consultativ de prevenire a încălcării drepturilor persoanelor refugiate din Ucraina, creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului și a contribuit la acest raport cu propriile constatări, observații și recomandări.

În special, inițiativa noastră a atras atenția asupra practicilor de discriminare admise de reprezentanții autorităților și prestatorilor de servicii în privința refugiaților din grupurile minoritare și marginalizate. Am inclus observațiile noastre despre lipsa mecanismelor și regulilor care ar preveni abuzul, hărțuirea și exploatarea în centrele de plasament, dar și despre lipsa unui mecanism de monitorizare a situației refugiaților/telor găzduite în locuințe și centre private. Am descris și problemele cu care se confruntă refugiatele și refugiații în căutarea unui spațiu de locuit pe termen mediu/lung și lipsa intervenției statului în acest domeniu.

Totodată, raportul subliniază eforturile autorităților publice centrale/locale și ale cetățenilor, care au demonstrat o mobilizare semnificativă, spontană și pro-activă. Moldova pentru Pace va continua să contribuie la aceste rapoarte de monitorizare și, totodată, să vină cu soluții și propuneri pentru a contribui la rezolvarea problemelor identificate.

***

Puteți accesa aici raportul complet.